Čištič palivového systému benzínového motoru 1l

Čištič palivového systému benzínového motoru 1l. Dávkovací poměr 1:15.
Zobrazit více
0 %
465 Kč
ks
Vložit do košíku
Na Skladě
Katalogové číslo: 52-0110-10-ER
záruka:24 měsíců
výrobce:ERC
cena bez DPH:384,30 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

Vysoce koncentrovaná čisticí přísada
Čistič benzínových motorů ERC System Reiniger snižuje náchylnost moderních motorů ke strukturálním a provozním usazeninám na exponovaných částech sacích i výfukových ventilů a v palivovém systému zajišťuje rovnoměrné a přesné vstřikování paliva.

Účinek
Usazeniny na ventilech a zanesené trysky benzínových vstřikovačů zhoršují funkčnost motoru. Tyto usazeniny směsi vedou k vyšším emisím znečišťujících látek, zvýšené spotřebě a nepravidelnému chodu motoru. Tvorba palivové směsi je narušena a výkon motoru se zhoršuje. Vysoce koncentrovaný čistič benzínových motorů ERC System Reiniger odstraňuje usazeniny na ventilech, palivovém systému a ve vstřikovačích.

Výsledek
Čím déle je motor provozován při nerovnoměrném dávkování paliva, tím více usazenin se v motoru vytváří a tím je výsledné snížení výkonu znatelnější. Použitím čističe ERC System Reiniger se odstraní usazeniny na ventilech a v palivovém systému. Dojde k obnovení optimálního dávkování paliva. Aplikací čističe lze mnohdy předejít nákladné demontáži benzínových vstřikovačů, jejich čištění na speciálním zařízení a opětovné montáži do motoru. Nemluvě o tom, že mnohé servisy se čištěním vstřikovačů vůbec nezabývají a rovnou zákazníkovi vnnutí jejich výměnu.

Přehled výhod
spolehlivě odstraňuje usazeniny, zejména na vstupních ventilech, v palivovém systému a ve vstřikovacím systému
optimalizuje provozní spolehlivost a spotřebu paliva
chrání před korozí
Vrací zpět plný výkon motoru a zajišťuje ekologické spalování s nízkými emisemi
Poznámky k produktu
Aplikace :

Dávka 1:15. U vstřikovacích motorů vložte do téměř prázdné nádrže (s rezervou paliva cca 15 litrů) a nechte motor běžet přibližně 10 - 20 minut nebo jeďte s vozidlem. Poté doplňte palivo. Aplikace každých 20000 kilometrů pro optimální čištění.

 

Obsahuje :

HYDROCARBONY, C14-C18, N-ALKANE, ..., AROMATAS (2-30%), HYDROCARBONS, C11-C14, N-ALKANE, ..., AROMATY (2-25%), PETROLEJ (PETROLEUM) ; HYDRODESULFURATOVANÝ, NAPHTHA (PETROLEUM), HYDRODESULFURED HEAVY.

Varování :

H302: Zdraví škodlivý při požití.
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení

Diskuze je prázdná.
Přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Náš e-shop používá cookies. Jedná se o malé soubory, které se uloží na Váš počítač a slouží zejména k tomu, aby Vaše příští návštěva byla příjemnější.

Souhlasím
Nastavit cookies