Liqui Moly

Na jaře roku 1957 začal úspěšný příběh fi rmy LIQUI MOLY. Hans Henle tehdy založil fi rmu a získal právo na užívání jména a patentu na substanci molybdendisulfi du (MoS2). Na základě zkušeností s používánímpevných přísadových mazacích látek do motorových olejů leteckých motorů a z jejich nouzových provozů při náhlé ztrátě olejové náplně, vznikl prvotní produkt - olejová přísada Liqui Moly pro automobilové motory. Tento výrobek se stal známý jako „KFZ 1“ a je ještě dnes v modernizované podobě jako olejová přísada pevný základní díl sortimentu.
Tato olejová přísada, která přináší zřetelné snížení opotřebení motoru, byla doplněna přísadami do benzinu. Olejové a benzinové přísady, které zabraňují tvoření usazenin na ventilech a tryskách karburátorů a vstřikovacích systémů, tvořily na konci 70tých let hlavní obchod a přinesly fi rmě vedoucí pozici na trhu v této skupině produktů, kterou dodnes drží.Další příčinou úspěchu byl vstup do obchodu s motorovými oleji. První motorový olej, sledující tradici, byl již z výroby smíchán s látkou MoS2 snižující opotřebení motoru. Dnes disponuje fi rma LIQUI MOLY jedním z nejširších a nejobsáhlejších sortimentů v motorových olejích. V nabídce jsou plně syntetické velmi výkonné oleje nejmodernější koncepce, částečně syntetické lehkoběžné oleje, moderní oleje vyrobené hydrokrakovou technologií a minerální oleje všech kvalitativních tříd, viskozit a cenových skupin. Po přísadách a motorových olejích se sortiment fi rmy LIQUI MOLY v dalších letech stále více rozšiřoval. Mnohočetné výrobky pro servis a údržbu, jako např. rychločističe, univerzální spreje, tuky, pasty atd. pro použití v dílnách a v průmyslu, doplňovaly nabídku. V současné době fi rma LIQUI MOLY pokračuje ve vlastní laboratoři na vývoji nových a zlepšování vlastností stávajících výrobků. Využívají se zde nejnovější poznatky z oblasti mazacích látek a autokosmetiky. Výsledkem aplikace nových výrobních technologií jsou například zcela nové motorové oleje přizpůsobené vysokým nárokům současných výkonných motorů nebo i pro jejich provoz na plyn. Dalším příkladem je použití mikrokeramických částeček pro zlepšení vlastností přípravku do motorových olejů anebo v rozpouštěči rzi. Velký důraz klade fi rma LIQUI MOLY na kontrolu kvality svých výrobků a to jak při jejich výrobě, tak i jejich dodatečné testování a ověřování ve specializované stanici technické kontroly TÜV Thüringen. Certifikace firmy podle normy kvality ISO 9001 je naprostou samozřejmostí. Neustále také probíhá proces schvalování a certifi kace mazacích látek, především olejů, podle fi remních norem předních výrobců motorových vozidel, motorů a převodových skříní. Nově vydané certifi káty jsou zveřejňovány ve fi remních publikačních materiálech a jsou tak
předávány zákazníkům a distributorům výrobků LIQUI MOLY. Firma LIQUI MOLY dělá také mnoho pro ochranu životního prostředí.
Mimo jiné aktivity z oblasti ekologie nabízí pro dílny a průmysl motorové oleje ve vratných, znovu plnitelných obalech, nazývaných „olejové
kontejnery“. Tímto způsobem se nevytváří odpad z obalů ve formě prázdných sudů a kanystrů. Tento způsob distribuce olejů je stále zajímavější
pro odběratele zvláště při stále se zpřísňujících se předpisech na likvidaci odpadů a ochranu životního prostředí.

 

Od začátku roku 2004 je společnost LIQUI MOLY GmbH zastoupena v České republice společností MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. se sídlem v Okříškách v blízkosti Třebíče. Ta má statut výhradního dovozce výrobků pod značkou Liqui Moly do České republiky.

Společnost MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. patří do koncernu MANN+HUMMEL, který má 41 poboček po celém světě s celkovým počtem kolem 9.000 zaměstnanců. Společnost MANN+HUMMEL (CZ) je jedinou pobočkou koncernu na území České republiky. Hlavním předmětem činnosti společnosti je především vývoj, výroba a prodej filtrační techniky pro automobilový průmysl. Výroba probíhá ve třech výrobních centrech - kapalinové filtrace, vzduchové filtrace a elementů. Centrum kapalinové filtrace vyrábí palivové a olejové čističe pro automobilový průmysl, centrum vzduchové filtrace se specializuje na vzduchové čističe rovněž pro automobilový průmysl a centrum elementů vyrábí a dodává filtry a filtrační vložky pro automobilové a průmyslové použití.

Mezi hlavní zákazníky společnosti patří VW/Škoda, Daimler Chrysler, BMW, Audi, General Motors, Ford a další.

Mimořádná pozornost je věnována nejen kvalitě výrobků, ale celému systému zabezpečení jakosti. Již v roce 1994 byl vybudován kvalitní systém a úspěšně certifikován podle normy ISO 9001.

 

V roce 1998 bylo dosaženo certifikace systému zabezpečení jakosti dle VDA 6.1, QS 9000, ISO 9001. Firma vybudovala environmentální systém řízení dle ČSN EN ISO 14 001, který byl certifikován dne 1.2.2000. Významným přínosem společnosti ve střední Evropě je i zadávání zakázek svým subdodavatelům, kde společnost klade důraz na spolupráci a kooperaci právě s českými dodavateli.

Značná část produkce automobilové a průmyslové filtrace se prostřednictvím koncernu MANN+HUMMEL expeduje do celého světa. Výrobky dodávané na trh náhradních dílů nesou obchodní značky MANN-FILTER a OTO.

V roce 1996 byla zahájena výstavba nového areálu firmy v blízkosti Třebíče, v roce 2002 byla dokončena I. etapa výstavby vybudováním čtvrté výrobní haly pro výrobu palivových a olejových čističů. V roce 2006 byla zahájena výstavba dvou nových výrobních hal a haly logistického centra pro skladování výrobků LIQUI MOLY a MANN-FILTER. Už v květnu 2007 byly všechny tři nové haly slavnostně otevřeny a uvedeny do provozu.

Distribuci všech výrobků značky Liqui Moly uskutečňuje společnost MANN+HUMMEL (CZ) s.r.o. prostřednictvím své vlastní distribuční sítě, obchodní sítě svých partnerů a regionálních a obchodních zástupců pro výrobky firmy Liqui Moly.

 

Nastavit filtrování produktů
parametry
+
cena
+
Dostupnost
+
výrobci
parametry
PRO-LINE
+
Dostupnost
Zavřít okno
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 152
grid
table
Načíst více produktů
řadit:
počet produktů na stránce:
počet produktů: 152

Náš e-shop používá cookies. Jedná se o malé soubory, které se uloží na Váš počítač a slouží zejména k tomu, aby Vaše příští návštěva byla příjemnější.

Souhlasím
Nastavit cookies