ERC Aditivum pro benzinové motory 200ml

Speciální složení rychle odstraňuje úsady a obnovuje optimální rozstřik vstřikovače. • Rozpouští usazeniny • Rychle čistí vstřikovací trysky • Obnovuje ztracený výkon • Snižuje spotřebu • Zlepšuje nerovnoměrné zrychlování a volnoběh
Zobrazit více
0 %
148 Kč
ks
Vložit do košíku
Na Skladě
Katalogové číslo: 52-0110-04
záruka:24 měsíců
výrobce:ERC
cena bez DPH:121,98 Kč
popis
parametry
soubory a odkazy
diskuze
Recenze

Čistič palivového systému 

Vysoce koncentrovaná čisticí přísada
Čistič palivového systému ERC Kraftsoftsystem Reiniger snižuje náchylnost moderních motorů ke strukturálním a provozním usazeninám na exponovaných částech ventilů, palivovém systému a systému vstřikování paliva.

Účinek
Usazeniny na ventilech a povrchu špičky jehly trysky snižují průtok paliva a zhoršují chování při stříkání. Tyto usazeniny směsi vedou k vyšším emisím znečišťujících látek, zvýšené spotřebě a nepravidelnému chodu motoru. Tvorba směsi je narušena a výkon motoru se zhoršuje. Vysoce koncentrovaný čistič palivového systému ERC odstraňuje usazeniny na ventilech, v palivovém systému a na vstřikovacích tryskách.

Výsledek
Čím déle je motor provozován na neupraveném palivu, tím více se zanáší usazeninami a tím je výsledné zhoršení chodu motoru silnější. Použití čističe palivového systému eliminuje usazeniny na ventilech a palivovém systému a obnovuje optimální průtok paliva vstřikovači.

Přehled výhod
Spolehlivě odstraňuje usazeniny, zejména na sacích ventilech, v palivovém systému a ve vstřikovacím systému
optimalizuje provozní bezpečnost a spotřebu paliva
chrání před korozí
Vrací zpět plný výkon motoru a zajišťuje ekologické spalování s nízkými emisemi
Čistič palivového systému ERC Kaftsoftsystem Reiniger je navržen pro jedno použití a je vhodný pro všechny běžné i prémiové benziny. Aplikace se doporučuje zejména na začátku sezóny, nebo při projevech nepravidelného chodu motoru, či dokonce zjištění "chudé směsi" Vaším mechanikem.

Obsahuje:

Petrolej, hydrodesulfurizovaný

aplikace:

50 ml až 15 litrů.

 

Upozornění:

H302: Zdraví škodlivý při požití.
H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může být fatální.
H318: Způsobuje vážné poškození očí.
H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
EUH066: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280: Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle.
P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Pokud je to možné, odstraňte všechny stávající kontaktní čočky. Pokračujte ve vyplachování.
P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře.
P331: NEVYVOLÁVEJTE zvracení

Diskuze je prázdná.
Přidat příspěvek do diskuze
K produktu zatím nikdo recenzi nenapsal

Náš e-shop používá cookies. Jedná se o malé soubory, které se uloží na Váš počítač a slouží zejména k tomu, aby Vaše příští návštěva byla příjemnější.

Souhlasím
Nastavit cookies