výrobci
počítadlo přístupů
online: 0
dnes: 24
týden: 905
celkem: 692589
Možnosti dopravy
Facebook

Dieselgas

Diesel na LPG nebo CNG ?

      Přestavba dieselového motoru na duální palivo nafta + LPG nebo CNG je pro většinu motoristické veřejnosti, ale i firmy zabývající se přestavbami vozidel se zážehovými motory velká neznámá a většina z nich o této možnosti ani neslyšela. Použití duálního paliva je ve světě známé pod názvem Dual Fuel, říká se mu také Diesel Gas.

Přestavbu je možné objednat na našem emailu, či tel. 733651152, zápis do tp probíhá stejně jako u klasické přestavby BA/LPG

Úspora – Výkon – Ekologie

Použití dvou paliv různých vlastností najednou není ve světě novinka. V Austrálii, Kanadě, ale i v Severní Americe je systém dieselgas/ LPG  využíván v těžké dopravě již mnoho let. V Evropě se dieselgas začal objevovat až v poslední době v souvislosti s dramatickým zvyšovaním cen paliv.

Přidáním určité dávky LPG ve správný okamžik v každé pozici pracovního režimu dieselového motoru dochází k vyšší kvalitě a účinnosti spalování směsi ve válcích. Rychlejší zapálení směsi a její mnohem účinnější prohoření se projevuje v lepší efektivitě využití paliva. V této souvislosti dochází k citelnému zvýšení výkonu motoru, respektive posunutí vyššího kroutícího momentu do nižších otáček motoru, díky němuž není nutné tolik šlapat na plynový pedál a je možné dříve zařadit vyšší rychlostní stupeň při nižších otáčkách pro zachování stejných jízdních výkonů jako při spalování samotné nafty. Díky tomu jsou ve srovnatelném jízdním režimu snížené dávky nafty doplňovány levnějším LPG. Přidávaný plyn nepůsobí pouze jako náhrada paliva, ale funguje také jako katalyzátor hoření směsi. Díky tomu je při provozu na DIESEL GAS LPG o cca 50% nižší obsah pevných částic ve výfukových plynech oproti spalování samotné nafty, toto přirozeně chrání filtr pevných částic a významě prodlužuje jeho životnost. Tímto způsobem lze také dosáhnout značných úspor na PHM a to hlavně u nákladních vozidel, tahačů ale i stavebních strojů jako jsou bagry, buldozery, traktory apod.

 Dieselgas LPG je systém duálního pohonu vhodný pro velmi široké použití. Nejvíce jej ocení provozovatelé těžkých nákladních vozidel jako jsou tahače návěsů, ale je velmi zajímavý i pro použití v menších vozidlech jako jsou středně těžká nákladní vozidla kategorie N2, nebo M2.  Veliký zájem však registrujeme i mezi majiteli dodávkových automobilů kategorie N1 s velkým nájezdem (rozvozy zboží apod.). Co se týká malých vozidel, ani zde není Dieselgas LPG úplně bez zájmu. Již jsme realizovali řadu přestaveb osobních automobilů se vznětovým motorem na duální pohon nafta + lpg. Nejčastěji jsou to vozidla kategorie M1 ze segmentu SUV. Tato vozidla mají totiž často srovnatelnou, ne-li vyšší spotřebu motorové nafty než užitkové dodávky.
Další využití duálního pohonu dieselů je v oblasti pohonu strojů všech možných kategorií počínaje traktory, kombajny, přes nakladače, bagry, frézování silnic, až po lodě a lokomotivy. Řadu takových strojů máme již několik let v provozu ke spokojenosti jejich provozovatelů.   

 

 

 

 

Duální pohony Dieselgas LPG a Dieselgas CNG neplatí silniční daň


 

znění platné k 1.1.2016

§ 3

Osvobození od daně
Od daně jsou osvobozena:

a) vozidla zpravidla s méně než čtyřmi koly zapsaná v technickém průkazu vozidla jako kategorieL1) a jejich přípojná vozidla,

b) vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,

c) vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,

d) vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů2a), obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),

e) vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací3d) nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací,3d) s výjimkou osobních automobilů,

f) vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která

1. mají elektrický pohon,

2. mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,

3. používají jako palivo zkapalněný ropný plyn označovaný jako LPG nebo stlačený zemní plyn označovaný jako CNG, nebo

4. jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85 označovaného jako E85,

g) vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,

h) vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.

2a) § 1 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

3d) § 3d a 9 zákona č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 27/1984 Sb.

 

 

 

 

 

chci zaslat dotaz